OM OSS

Jorunn startet arkitektkontor på Geilo i 1988, og har bidratt lokalt i stor grad med mange fine og betydningsfulle prosjekter. I 1988 startet Dag sin praksis i Stryn, og har vært involvert i en lang rekke prosjekter innenfor de fleste bygnings- og prosjekttyper. Han har også vært ansatt hos Kritt Arkitekter AS i Oslo ( 1998 ) og har vært ansatt med spesialfelt tettstedsutvikling i Møre og Romsdal Fylkeskommune ( 2007 ). I 2010 ble kontorene slått sammen med utgangspunkt på Geilo, og kontoret ble utvidet med flere ansatte. I 2016 delte vi opp kontoret slik at Jorunn og Dag har tatt med seg W&B arkitekter AS til Tønsberg, mens de tidligere ansatte er igjen på Geilo der de har startet egen praksis.

W&B NÅ

Vi er to seniorarkitekter med lang erfaring fra arkitektfaget. Vi ønsker å holde oss oppdatert og kan tilby følgende tjenester :

- Arkitektur, design, formgiving, interiør
- Arealplanlegging, regulering
- Prosjektutvikling, analyser
- Rådgiving i byggesak

W&B har sentral godkjenning som ansvarlig søker ( for alle typer tiltak ) samt arkitektur i klasse 3, og vei og landskapsforming samt lydforhold i klasse 2. Kontoret har prosjekter lokalisert i hele Sør-Norge.

VÅRE MÅL

Vi legger vekt på kvalitet framfor kvantitet. God arkitektur og gode løsninger skal stå i høysetet. Vi søker etter å gi hver oppgave identitet og særpreg, utfra behov, lokalisering og forutsetninger. Vi legger stor vekt på dialog med brukere og tiltakshaver. Vi mener at et prosjekt ikke er vellykket før alle involverte parter i byggesaken er fornøyd. Vi ønsker å følge prosjektene hele vegen til ferdigstillelse. Vi skal lage god arkitektur, og arkitektur som kan være moderne i lang tid. Prosjektene skal være effektive og funksjonelle innenfor akseptable økonomiske rammer. Vi skal lage gode rom som gir gode opplevelser. Vi er stolte av faget vårt. W&B arkitekter AS skal være korrekte og etterrettlige. Vi skal ta vare på alle myndighetskrav. Vi tar ansvar.